Inkorsningsprojektet med Hygenstövare

Just hemkommna från mötet med avelsrådet Erling Ness i Hygenringen. Vi träffades i Kongvinger i Norge under ca. 2 timmar. Det var ett, konstruktivt möte där vi framförde våra synpunkter och Erling Ness framförde Hygenringens tankar. Fortsättning följer…