Årsmöte planeras!

Nu är det snart den 2 april och då ska vi ha vårt årsmöte. I nyaste numret av vår tidning finns alla årsmöteshandlingar och också information om hur man anmäler sig mm.

Är du inte medlem ännu så kontakta Anders Lekander tel. 0702-16 06 57 för information.

Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr för enskild medlem och hel familj 300 kr. Avgiften sätts in på Plusgirokonto 168 64 50-6. Glöm inte att ange namn och kontaktuppgifter.

Välkomna!

Hemsidan fungerar igen!

Äntligen fungerar hemsidan igen, men gå gärna in på vår Facebooksida också för de allra senaste inläggen och bilderna på våra fina gotlandsstövare.

Det närmar börjar bli årsmötestider och i föreningen jobbas det för fullt med att färdigställa verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar, tidning, artiklar mm. Det ska väl erkännas att det är vår sekreterare Anders Lekander som står för det mesta i den vägen.  Det tackar vi för!

Vårt årsmöte är tänkt att avhållas den 2 april 2022 på Strömsholms Vandrarhem om inget oförutsett inträffar. På bilden ser ni framsidan av det senaste numret av vår tidsskrift. Bli medlem så får du den tillsammans med all information om årsmötet. Vi i styrelsen hoppas förstås på att få träffa er medlemmar på årsmötet så boka in den dagen.

 

Nygammal styrelse

Vid årsmötet valdes den nya styrelsen in. Den ser ut som följer:

Ordförande: Jörgen Pettersson

Vice ordförande: Irene Berglund

Sekreterare: Anders Lekander

Kassör: Terry Ekelöf

Ordinarie Ledamöter:

Catalin Johansson

Lars-Erik Larsen

Kjell Andersson

Suppleanter:

Kenth Jörgensen

Stefan Hartog

Årsmötesprotokoll samt protokoll från det konstituerande mötet finns att få hos vår sekreterare Anders Lekander.

Medlemstidningen

Snart kommer ett nytt nummer av vår fantastiskt fina tidning. I det numret skriver bland annat Lennart Pettersson, mångårig uppfödare och jägare, om sina tankar kring rasens framtid.

Du kan också läsa allt du behöver veta om vårt årsmöte samt en massa annat kul och läsvärt.

Bli medlem genom att kontakta vår sekreterare Anders Lekander på anders.lekander@gotlandskaninen.se

Välkommen till oss!

Lennart och Jocke

Semesterledigt….

Redaktören tar nu semesterledigt för att återkomma i augusti med nya inlägg.

Ha de nu gott runt om ilandet, och gör det bästa under rådande omständigheter för hundar och er själva!

 

Besked angående årsmötet m.m.

Styrelsen beslöt efter ett resonemang, att avvakta med vårat årsmöte till 2021. Bakgrunden är en analys av rådande riktlinjer från myndigheterna och med stöd av SKK:s anvisningar.

Detta innebär att den ”sittande” styrelsen fortsätter att arbeta till dess att ett nytt fysiskt årsmöte kan genomföras.

Vi kallar på nytt till årsmöte med uppgifter om var och när. Håll utkik på FB och hemsidan.

Marknadsföring:

Vi beslöt även med stöd av ovanstående, att Gotlandsstövarföreningen INTE kommer att delta vid några av sommarens alla mässor, om nu någon sådan blir av.

Utställningar:

All tävlingsverksamhet, är även den tillsvidare inställd av SKK. Detta innebär att vi inte kan visa upp våra fina hundar förrän besked om annat meddelas.

Vi önskar tillsvidare våra medlemmar och övriga, en trevlig sommar!

Styrelsen/Hans Jensen

Angående vår RAS-enkät som vi har skickat ut…

Vi ”Puffar” igen för vår RAS-enkät.
Snälla ni som inte skickat in den ännu, gör det!  Enkäten är ett av våra viktigaste verktyg för att följa Gotlandsstövarnas hälsa och funktion och för att kunna ta fram så bra avelsrekommendationer som möjligt.

Känner ni någon som har en Gotlandsstövare men som inte har Facebook, påminn gärna dem.

Tack snälla för er medverkan!