Föreningen

1988 bildades Föreningen för Gotlandsstövarens bevarande, som sedermera bytte namn till Gotlandsstövareföreningen. 1999 blev föreningen ”samarbetande förening” med Svenska Stövarklubben. Under 2011 blev föreningen officiell rasklubb för gotlandsstövare inom Svenska Stövarklubben, och ingår därmed numera i Svenska Kennelkubbens organisation som rasklubb för gotlandsstövare. År 2020 hade föreningen 131 medlemmar.

Målet för Gotlandsstövareföreningen är:

  • att befästa och bevara Gotlandsstövaren som en egen livskraftig ras.
  • att främja ändamålsenlig avel och god vård av mentalt sunda, jaktligt och exteriört fullgoda Gotlandsstövare.

Gotlandsstövareföreningen är en ideell förening som ska sprida information om rasen, dokumentera rasens historia och ordna aktiviteter för gotlandsstövareägare och övriga intresserade. Gotlandsstövareföreningen har en medlemstidning som heter GotlandsStövaren. Denna tidning utkommer normalt med två nummer per år. Medlemsavgiften är 200 kr/år för enskild medlem. Familjeavgift är 300 kr/år. Inbetalas på plusgiro 168 64 50 – 6.
Glöm ej att ange namn och adress!

Vi finns även på Facebook
https://www.facebook.com/Gotlandsstovareforeningen

STYRELSEN

Ordförande
Jörgen Pettersson
Tel. 0498-48 29 52, 0706-72 68 53
ronehamn69@hotmail.se

Sekreterare
Anders Lekander
Tel. 0702-16 06 57
anders.lekander@gotlandskaninen.se

Vice Ordförande
Irene Berglund
Tel. 0731-829912
irene.gotlandsstovare@gmail.com

Kassör
Terry Ekelöf
Tel.070-248 33 34
terry.ekelof@folksam.se

Ledamot
Kjell Andersson
0704-080801
kjellandersson600@gmail.com

Ledamot
Catalin Eigner
0706-208579
needu@live.se

Ledamot
Lars-Erik Larsen
0702-901562
larseriklarsen62@gmail.com

Suppleant
Stefan Hartog
0703-132958
stefan.hartog@comhem.se

Suppleant
Kenth Jörgensen
0705-635517
kenthjorgensen@gmail.com

Suppleant
Cecilia Bergstrand
0738-085473
cissi.melin@telia.com

Revisorer ordinarie
Lars Eklund
Mikael Fasth
Revisorsuppleanter
Bjarne Winarve
Ingemar Thomson

Valberedning
Göran Ekelöf, sammankallande.
0768-004405
Tommy Mårtensson
0703-107236
Sven Östlund
0705-598636