Bli medlem?

 

Vill du bli medlem i vår förening?

I medlemskapet ingår bland annat vår tidsskrift GotlandsStövaren och ett välkomstpaket med diverse information. Tidsskriften GotlandsStövaren utkommer vanligtvis med 2 nummer per år. Dessutom arrangerar föreningen trevliga aktiviteter för alla medlemmar.

Kontakta Anders Lekander tel. 0702-16 06 57 för information.

Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr för enskild medlem och hel familj 300 kr. Avgiften sätts in på Plusgirokonto 168 64 50-6. Glöm inte att ange namn och kontaktuppgifter.

Välkommen!