Inkorsningsprojektet med Hygenstövare

Kongsvingermötet 140503

Just hemkommna från mötet med avelsrådet Erling Ness i Hygenringen.

Vi träffades i Kongvinger i Norge under ca. 2 timmar. Det var ett, konstruktivt möte där vi framförde våra synpunkter och Erling Ness framförde Hygenringens tankar. Fortsättning följer…