Från Årsmötet 2014

Gotlandsstövareföreningen avhöll sitt årsmöte den 29 mars  i Naturcenter i Lilla Hycklinge, Döderhult utanför Oskarshamn.

Vi var 14 medlemar som träffades under trivsamma former och förutom de sedvanliga årmötesförhandlingarna, så informerades det om det stundande inkorsningsprojektet med Hygenstövarna från Norge.

Kenneth Lilja ledde årsmötet med sedvanlig skärpa.

Avgående ordföranden Paul och ledamoten Magnus avtackades av nye ordföranden Hans Jensen.

Styrelsens nya sammansättning blev:

Ny ordförande Hans Jensen Ransäter     vice ordförande Jörgen Pettersson Hemse     Kassör Terry Ekelöf Farsta     Sekreterare Anders Lekander Visby     Ledamot Iréne Berglund Tierp     Ledamot Göran Ekelöf Visby     Ledamot Fredrik Lord Limmared

Ersättare blev Lars-Erik Larsen Årjäng samt Kenneth Lilja Oskarhamn.