Inkorsningsvalparna omgång 2……

De 2 valparna från parningen mellan Torun och Hygenhanen Odin, växer och frodas.

Och här har vi kullbrodern 43022/2018 Faxälvens Challe.

Challe