Inbjudan till information och dialog om avel av Stövare idag och i framtiden!

I samband med Elmia i Jönköping kommer rasföreningarna för Schillerstövare, Hamiltonstövare, Gotlandsstövare Smålandsstövare och Finskstövare att anordna en gemensam informationseftermiddag om avel för intresserade medlemmar och uppfödare. Där vi kommer att prata om avelns möjligheter och eventuella hinder för våra Stövare.

Medverkande: Avelsråd, Avelsansvariga och Styrelseledamöter i Rasföreningar i Sverige.

Lokal och tid: Lokal hänvisning får du via din rasförenings monter i Elmiaområdet, fråga där. Fredagen den 31 maj klockan 13.00 -16.00

Aktuella frågor:
Minskade registreringar och avelsbredden, hur går vi vidare?
Problemområden: Färre Stövare, -blandrasavel, -ökad import nya raser för rovdjursjakt
Stövaren ur ett hälsoperspektiv
Unghundklassen i jaktproven, orsak och verkan
Höftledsröntgen behov eller hinder?
Inkorsning inom och utom Norden , möjligheter och hinder

Väl mött i Jönköping på Emia den 31 maj!