Rasträffen i Norrtälje 2015

I vackert väder genomförde vi gemensamt vår årliga rasträff. I år var det 11 Gotlandsstövare anmälda till start vid utställningen som anordnades av Roslagens Stövargille. Därutöver deltog ytterligare 1 hund, alltså totalt 12 Gotlandsstövare på plats i solskenet.

Klockan 10:00 så startade utställningen. Domare för dagen var Catarina LindeForsberg. Hon tyckte att hon fick se fina och lugna Gotlandsstövare. Alla våra hundar uppträdde lugnt och städat!

Dagen avslutades i klubbhuset och ett samtal om vad vi  som förening kan göra för att utveckla verksamheten.

Alla 1Från vänster: Ronemarkens Sabina, Loffe, Astuens Kaip, Ludde, Tekla, Lufsen, Alva, Arne, Torun, Astuens Ingo, Titus och Gurra.

Alla 2

BIR å BIM

BIR Astuens Kaip – BIM Ronemarkens Sabina!

BIS Kaip 1

Astuens Kaip blev BIS 2:a!

Bedömningen:

Astuens Kaip – Excellent, CK, 1:a BHKL, BIR och BIS:2.

Arne – Very good.

Ludde – Excellent, CK, Certifikat.

Astuens Ingo – Excellent och CK.

Gurra – Good.

Lufsen – Excellent, CK.

Titus – Very good.

Alva – Excellent.

Torun – Excellent.

Tekla – Very good.

Ronemarkens Sabina – Excellent, 1:a BTKL, BIM.

(med reservation för ev. fel)