Mera marknadsföring!!

I senaste Hundsport, nr1-2, 2015 finns reportage från Sthlms hundmässa. Gotlandsstövaren är där nämnd med följande text: ”Den här gången deltog dessutom en svensk ras som inte ens fanns 1989, nämligen gotlandsstövare. Rasen är mycket gammal men 1934 slutade man att stambokföra den. Efter en mönstring 1989 inleddes emellertid det arbetet igen 1990 och numera registreras ett knappt tjugotal individer varje år. Inte färre än fem gotlandsstövare deltog på den här showen.” Det fanns också bilder på BIR-hundarna, se bifogad bild.

Kenth Jörgensens Alva syns i 3:e raden nedifrån, 2:a från vänster.

10991199_588861781248095_8621152480296491368_n