Svenska Stövarklubbens Ungdomsmästerskap

Ungdomsmästerskap.

 

Svenska Stövarklubben anordnar ett  stövarmästerskap för ungdomar. Mästerskapet anordnas samma dag över hela landet och en ungdomsmästare kommer att koras.  Det kommer finnas priser till placeringarna ett till tre och några priser som kommer lottas ut bland de startande i mästerskapet.

 

  • När: 2014-12-07
  • Mästerskapet öppet för ungdomar upp tom det år de fyller 25 år.
  • Startande ska vara medlem i Svenska Stövarklubben
  • Startande ska självständigt föra stövaren under hela provtiden.
  • Provform: Öppen klass.
  • Tillåtet att starta på egen jaktmark.
  • Startande skaffar själv domare och kontaktar kommissarie i klubben där starten sker.
  • Startbidrag på 300 kronor utgår till var och en som startar.
 • Anmälan om deltagande i mästerskapet till och frågor till: gunnar.petersson@stovare.se alternativt tel: 0708 55 63 70