Till alla ägare av Gotlandsstövare

Gotlands Kennelklubb vill uppmärksamma Gotlands egen
hundras och har beslutat att alla gotlandsstövare får delta i
årets officiella 2-dagars utställning helt gratis.
Anmälan sker per post senast den 27 juli 2023.
Anmälningsblanketten ”tävlingsanmälan” finns på SKK:s hemsida.

Ifylld blankett skickas till:
Dogpaws N Shows AB
c/o Fugelstad
Lyckåsvägen22
142 51 Skogås