Nya gamla styrelsen

Föreningen har haft ett mycket trevligt årsmöte där vi fick oss till livs en föreläsning av Anders Lekander om bevarandearbete och då om rasens bevarande i synnerhet. Diplom för Årets Gotlandsstövare tilldelades rävspecialisten Kolle/Kenta, stort Grattis till det.
Sven Östlund höll i ordförandeklubban med den äran och var också valberedningens representant.
Efter årsmötet avnjöts en middag där alla fjorton årsmötesdeltagarna delade med sig av god stämning och många intressanta samtal.
Styrelsen konstituerade sig lite senare på kvällen, alla ledamöter finns kvar på samma platser sedan den tidigare styrelsen. Årsmötesprotokoll och referat kommer i nästa nummer av tidsskriften.

På fotot ser ni från vänster, framför den fina banderollen:
Sven Östlund med Kenta, Lill Lundgren med Kentas son Stoffe, Terry Ekelöf med Sorken och Morgan Johansson med Fina.
Bakom banderollen står fr v. Kjell Andersson, Lars-Erik Larsen, Kenth Jörgensen, Jörgen Pettersson, framför honom står Catalin Johansson och sen står Irene Berglund, Anders Lekander, Cinna Jörgensen och Inger Bergqvist.
Fotograf Bibbi Olsson.