Nygammal styrelse

Vid årsmötet valdes den nya styrelsen in. Den ser ut som följer:

Ordförande: Jörgen Pettersson

Vice ordförande: Irene Berglund

Sekreterare: Anders Lekander

Kassör: Terry Ekelöf

Ordinarie Ledamöter:

Catalin Johansson

Lars-Erik Larsen

Kjell Andersson

Suppleanter:

Kenth Jörgensen

Stefan Hartog

Årsmötesprotokoll samt protokoll från det konstituerande mötet finns att få hos vår sekreterare Anders Lekander.