Ringrapport från Hassela 170806….

Aina ställdes ut vid utställningen i Hassela sistlidna helg. Domare var Lars Vidén.

Resultatet enligt följande Excellent, CK, BIR och avslutningsvis BIS 3. Kritik från domaren lyder “Trevlig helhet, välskuret huvud som kunde vara mer utfyllt, bra överlinje, utmärkt kors, välvinklad, tillräcklig bröstkorg, utmärkt päls och färg, rör sig bra runt om”.