RAS-dokument

Utlåtande över RAS för Gotlandsstövare

Undertecknad har på uppdrag av SKK/AK granskat Gotlandsstövarföreningens förslag till RAS 2019-2024.

Klubbens RAS är mycket omfattande och ger en noggrann och kunnig beskrivning av rasens egenskaper och strategier för avelsarbetet. Man är mycket medveten om problematiken med att bedriva avel i en så liten population.

Dokumentet innehåller mycket värdefull information till rasens uppfödare och samtidigt en redovisning av ett imponerande ideellt arbete med att bevara en svensk lantras.

Lycka till med ert fortsatta RAS arbete!

Mariefred 2019-10-31

Elisabeth Rhodin

Klicka på länken nedan för att läsa dokumentet.

https://www.skk.se/sv/hundraser/gotlandsstovare/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedanstående Avelsplan och avelsrekommendationer ersätter den Avelsplan som antogs av Gotlandsstövareföreningens årsmöte 2008.

Avelsplan och avelsrekommendationer för

Gotlandsstövare

Antagen av Gotlandsstövareföreningens styrelse den 18 december 2014.

Avelsplan

Målet är att bevara Gotlandsstövaren som en frisk, duglig och vänlig jakthund.

Under arbetet ska de rastypiska egenskaperna och rasens genetiska bredd bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Strävan bör vara att öka antalet djur som får valpar och att bygga upp en population med betryggande antal individer.

Minsta möjliga inavelsökning

Antalet Gotlandsstövare är litet och alla hundar är mer eller mindre släkt med varandra. Hög inavel ska undvikas så långt möjligt. Vid beräkning av inavelsgrad bör samtliga kända släktled beaktas.

I en liten population med få kullar förloras genetisk variation för varje generation. Man ska därför sträva efter att använda de äldsta friska och dugliga hanarna, som inte tidigare fått valpar. Äldre hanar bör fertilitetstestas innan användning.

För att öka den genetiska variationen och minska inaveln genomförs ett rasvårdsprojekt i vilket Hygenstövare används som inkorsningsras.

Antalet valpar per avelsdjur

Inget avelsdjur får dominera starkt i populationen och en hane bör generellt inte få fler valpar än en tik. Lämpliga tikar och hanar (utifrån enkätsvar, officiella meriter och Avelsrådets bedömningar) som ännu inte har fått valpar bör prioriteras särskilt om kullsyskonen saknar eller har få valpar i livet.

Tik som haft kull tidigare och hunnit bli sju år, kan om veterinärsintyg så styrker, paras ännu en gång. Veterinärsintyget ska visa att tiken är i sådan kondition att hon utan risk för sin hälsa kan få ytterligare en valpkull. Intyget ska bifogas i registreringsansökan och får inte vara äldre än en månad vid parningen. Tik över tio år får inte paras, inte heller tik över sju år som inte tidigare haft en valpkull, om inte dispens getts av Svenska Kennelklubben.

Enskild hane bör inte lämna mer än två kullar, tik bör inte lämna mer än tre kullar. Maximalt bör inte en hund lämna fler än 15 valpar efter sig. Omparning kan ske om särskilda skäl föreligger (ex. valparna i första kullen har avlidit). Undantag från dessa rekommendationer bör endast göras för att minska förlusten av gotlandsstövaregener och ska stödjas av föreningens Avelsråd.

Avelsrekommendationer

Undantag från avelsrekommendationerna nedan kan göras om den genetiska ”vinsten” med att använda en viss hund bedöms vara stor och av föreningens Avelsråd bedöms vara större än risken för spridning av defektanlag.

Jaktduglighet

Avelsdjur bör vara jaktprovsmeriterade eller ha dokumenterad jaktduglighet på annat sätt (exempelvis enligt ägarens uppfattning i lämnat enkätsvar).

Exteriör

Avelsdjur bör ha erhållit minst Good i kvalitetsbedömning vid exteriörutställning. Sufficient kan accepteras om hunden inte har några specificerade fel och är rastypisk enligt rasföreningens rasbeskrivning och Avelsrådets uppfattning. (Rasbeskrivningen finns publicerad i Raskompendium för Gotlandsstövare, jan 2003).

Endast kliniskt friska djur i aveln

Endast kliniskt friska djur ska användas i aveln. Äldre hanar kan användas i aveln trots smärre ålderssjukdomar om dessa inte bedöms vara ärftliga. Vad som är allvarligt eller kan tolereras avgörs efter diskussion inom föreningens Avelsråd. Djur som har hög risk för att nedärva defekter och sjukdomar ska inte användas i aveln. Här gäller försiktighet även när det gäller att använda nära släktingar till det drabbade djuret.

Epilepsi (EP)

Hundar med EP eller EP-liknande symtom ska inte användas till avel. Kullsyskon till hundar med EP eller EP-liknande symtom ska inte användas till avel. Föräldrar till hund med EP eller EP-liknande symtom ska inte användas till ytterligare avel. Halvsyskon till hundar med EP eller EP-liknande symtom bör undvikas att använda till avel. Avelsrådet ska tillstyrka en sådan parning.

PDA

Hund med konstaterad PDA ska inte användas i aveln. Kullsyskon till hundar med PDA kan användas om hunden hjärtundersökt utan anmärkning, om motparten också är hjärtundersökt utan anmärkning och om Avelsrådet tillstyrker parning med motiveringen att hunden är värdefull för avelsarbetet. Föräldrar till hund med PDA kan användas till ytterligare en parning, men inte i samma avelskombination. Dessutom ska Avelsrådet bedömt att aktuell hund är värdefull för avelsarbetet, och hundens ska vara hjärtundersökt utan anmärkning, liksom motparten. Det är ett starkt önskemål att valparna från de kombinationer som här nämns hjärtundersöks med avseende på PDA.

Höftledsdysplasi

Det är ett starkt önskemål att hundar som ska användas i avel ska ha känd HD-status.

Avelsdjur ska vara höftledsröntgade vid tidigast 15 månaders ålder och bedömda A eller B och utan annan anmärkning om defekt på höfterna. C-hundar och hundar med okänd HD-status kan användas i avel om motparten har A eller B och om Avelsrådet rekommenderar parning. Hundar bedömda D eller E ska inte användas till avel.

När det gäller problemfria hanar som röntgas efter 7 års ålder kan C i avelsbedömning likställas med B på grund av svårigheten att särskilja normal åldersförslitning från höftledsdysplasi. Hanar som är äldre än 9 år och aldrig har haft problem med höfterna under sin livstid kan användas i aveln utan röntgenundersökning.

Navelbråck

Hund med navelbråck som måste opereras ska inte användas i avel innan veterinärsundersökning som troliggjort att bråcket inte beror på ärftliga faktorer. Hund med lindrigt navelbråck, som inte bedöms ha ärftliga orsaker, kan användas i avel.

Bett och tänder

Djur med käkfel eller uttalat bettfel ska inte användas i aveln. Djur som har medfödd avsaknad av kindtänder (molarer) eller hörntänder ska inte användas i avel. Om en eller några premolarer saknas är det inget hinder för att använda hunden i avel.

Mentalitet

Endast mentalt friska djur ska användas i aveln. Vid lindriga mentala tillkortakommanden som ljudberördhet (ex skotträdsla eller åskrädsla), skygghet eller vekhet, bör hundens uppväxt och upplevelser kartläggas för att bedöma i vad mån beteendet kan vara ärftligt eller är inlärt.

Vi uppmuntrar gärna hundägarna att göra ett BPH men inser att intresset för denna typ av aktivitet inte är så stor i jägarleden.

Kryptorkism

Kryptorkida hundar (hanar som saknar ena eller båda testiklarna i pungen) ska inte användas till avel.

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.