God Jul och ett gott nytt år 2020!

Gotlandsstövareföreningen tillönskar ALLA våra medlemmar och följare en riktigt god jul och ett likaledes gott nytt år 2020.