Ginza – månadens hund – december 2018

                                                            Ginza

Fakta:

SE23830/2013 Ginza

Född 2013-03-06. I en kull bestående av 3 tikar och 3 hanar.

Efter S463472002 Hugo.

Undan S16631/2009 Raja.

Ägare är Kim Claesson och Sarah Levänen i Lesjöfors.

Här skriver Kim några rader om Ginza:

”När det gäller den sociala biten hos Ginza är hon en mycket glad och social hund, vissa gånger kan hon vara avvaktande mot främmande hundar och människor” (män framför allt).

”När det gäller jakten har hon tyvärr inte fått all den tiden hon behöver i skogen pga gråben (varg). Men de gånger jag släpper henne visar hon ett mycket bra sök och hittar alltid på nån hare eller räv. Drevtider har varit så olika men hon håller i bra tycker jag.”

                                                             Ginza

Vi önska Ginza och hennes ägare fortsatta framgångar!

Årsmötet 2019

                                         Gotlandsstövareföreningens årsmöte 2019

En tidig blänk om en kommande aktivitet….

Styrelsen har påbörjat planeringen för kommande årsmöte.

Vi siktar just nu på lördag och söndag 23-24 februari 2019.

Tanken med en 2-dagarsträff, är att träffas under lite andra former än bara för ett ”vanligt/formellt” årsmöte.

Platsen blir bruksorten Lövstabruk i Tierps kommun. (Norra Uppland)

Preliminärt program för lördag är att vi träffas vid 15-16-tiden och dricker kaffe för att därefter genomföra vårat årsmöte. Detta beräknas att vara klart vid 17.00-17.30. Någon form av mat kommer att planeras efter årsmötet.

Därefter så anordnar Sven Östlund öl provning för den som vill i hans lokala ölbryggeri.

På söndagen arrangerar Sven jakt på sina marker för den som vill vara med. Han släpper sin Astuens Kolle (Kenta) som är jaktprovsmeriterad!

Boendet för tillresta sker i någon typ av B&B enligt senare besked.

Alla som ska vara med på mötet skall anmäla sig via e-post: gotlandsstovare@hotmail.com. Mer info. kommer i medlemstidningen som kommer runt årsskiftet.

Välkomna

GSF

Uppfödare – del 2 – Ronemarkens Kennel

Lennart Pettersson

Ronemarkens kennel – uppfödare av gotlandsstövare

Nu är det ett antal år sedan jag födde upp valpar, men jag skall försöka göra en återblick på hur jag upplevde att det var för mig att vara uppfödare.

När man har bestämt vilka hundar man skall para för en ny valpkull och när parningen har skett, då har jag kopplat av och låtit livet rulla på som vanligt ända fram till dess det börjat närma sig valpning. Då har jag gjort i ordning så bra som möjligt för tiken, så att hon får lugn och ro så att hon kan klara sig själv. Alla har också klarat sig själva utom en som det blev ett kejsarsnitt på.

Under min tid som uppfödare var jag ensamstående och arbetade full tid men jag kan inte annat än se positivt på hur det var att föda upp valpar.

Valparna föds och är tiken snäll, så är man där och tittar och plockar och kollar hur valparna ser ut. Om tiken är irriterad så får man ta det med ro tills tiken har lugnat sig. Sedan, när valparna har vuxit till sig och man lägger sig på gräset i trädgården och hela kullen kommer och klättrar på en och skäller och nafsar i kläderna och man tänker skall det bli jakthund av den och den och den, då är ”positiva känslor”.

Hungriga Gotlandsstövarvalpar!

 

Under tiden som valparna växer så har man fått kontakt med många personer som är intresserade av att köpa valp. Är det en gotlänning som är intresserad, då kommer han och tittar på valparna, är det en fastlänning, då säljs valpen med hjälp av ett fotografi.

De valpar som har sålts till fastlandet (de flesta) har jag själv levererat till köparen, vilket också är positivt, för då får man träffa och lära känna nya människor.

Det blev 18 valpar i fyra kullar som jag är uppfödare till och det är vad som Ronemarkens kennel producerade under åren 2006 till 2010.

Lennart Pettersson, Rone, Gotland