Rapport från årsmötet 2018

Rapport från årsmötet i Rotebro….

Föreningen avhöll sitt årsmöte idag. Bland annat så valdes Catlin Johansson in som suppleant i styrelsen. Irene Berglund höll ett föredrag om Gotlandsstövaren som var uppskattades!