Översyn av vår rasstandard pågår – var med och tyck till!!

 

                                                                    Logga

Översyn av Gotlandsstövarens rasstandard pågår!

Svenska Kennelklubben (SKK) har initierat översyn av Gotlandsstövarens rasstandard som fastställdes 1995. Vi har nu ett unikt tillfälle att få med ändringar som vi i rasklubben önskar. Våra förslag ska godkännas av Svenska Stövarklubben, sedan fastställas av SKK.

Har du idéer om ändringar i rasstandarden? Hör i så fall av dig snarast till Anders Lekander, kontaktuppgifter se medlemstidningen, sid 2, eller ring 0498 – 21 88 91. Nu gällande rasstandard finns som pdf-fil på SKK:s hemsida under Hundraser / Svenska raser / Gotlandsstövare.