Bli medlem?

 

Vil du bli medlem i vår förening?

I medlemskapet ingår bland annat ett medlemsblad som vanligtvis utkommer med 2 nummer per år. Dessutom så arrangerar föreningen en eller flera medlemsaktiviter.

Medlemsavgiften är för närvarande 200 kr för enskild medlem och hel familj 300 kr.

Avgiften sätts in på Plusgirokonto 168 64 50-6.

Välkommen!

Kommentera