Årsmötet 2019

                                         Gotlandsstövareföreningens årsmöte 2019

En tidig blänk om en kommande aktivitet….

Styrelsen har påbörjat planeringen för
kommande årsmöte.

Vi siktar just nu på lördag och söndag
23-24 februari 2019.

Tanken med en 2-dagarsträff, är att
träffas under lite andra former än bara för ett ”vanligt/formellt” årsmöte.

Platsen blir bruksorten Lövstabruk i
Tierps kommun. (Norra Uppland)

Preliminärt program för lördag är att vi
träffas vid 15-16-tiden och dricker kaffe för att därefter genomföra vårat
årsmöte. Detta beräknas att vara klart vid 17.00-17.30. Någon form av mat
kommer att planeras efter årsmötet.

Därefter så anordnar Sven Östlund öl
provning för den som vill i hans lokala ölbryggeri.

På söndagen arrangerar Sven jakt på sina
marker för den som vill vara med. Han släpper sin Astuens Kolle (Kenta) som är
jaktprovsmeriterad!

Boendet för tillresta sker i någon typ av B&B enligt senare besked.

Alla som ska vara med på mötet skall anmäla sig via e-post: gotlandsstovare@hotmail.com. Mer info. kommer i medlemstidningen som kommer runt årsskiftet.

Välkomna

GSF